top of page
Prasa

Życie na planecie w Pokoju jest Nadzieją wszystkich istot ludzkich

Aby skonkretyzować to marzenie, w sposób swobodny je realizować, kobiety i mężczyźni powinni wydobyć z siebie to, co najlepsze i dać w służbie ludzkości.

 

Każda osoba jest bogata w doświadczenia duchowe, przynależność religijną, wiedzę naukową, przekonania filozoficzne. 

 

Bogactwo to pozwala na wymianę i prawdziwe dzielenie się, co stanowi źródło solidarności braterskiej i pokoju.

 

Skala konfliktów i cierpienia ludzkiego, szczegółnie dzieci, woła do świadomości zbiorowej.

 

W związku z tym, sygnatariusze odpowiedzialni za ten pakt angażują się, aby : 

 

  • Chronić wspólnie to, co żyje

  • Szanować wybór jednostki zaangażowanej na drodze realizacji 

  • Tworzyć mosty, przykładowe wartości aby kłaść podwaliny pod lepszy świat 

           

szanując wolność każdego.

FIMB, Femmes Internationales Murs Brisés, Réseaux d’entraide, Education, Humanitaire, Environnement, Ambassadeurs de la Paix, The Blue Swan Guild, Serment de l’humanité, Femme, Santé, Interreligieux, Sainte Philomène, La minute de Marie, Evelyne Mesquida

DLACZEGO

 

?  

Od 30 lat, FIMB tworzy sieć na świecie i dostrzega, że więzy tworzone poprzez wspólną pracę scalają prawdziwą zgodę.

Ustanowienie Przyrzeczenie Ludzkości© opiera się na fundamentalnych wartościach życia, jakie każdy uznaje na swój własny sposób.

Przyrzeczenie jest zbudowane na zaangażowaniu moralnym i/lub czynnym w respektowaniu wolności każego.

Akcje te mają poparcie u wszystkich sygnatariuszy, w FIMB i partnerach.

W JAKIM CELU?

Zebranie maksimum podpisów pozwoli FIMB i jego partnerom na zabranie głosu przy wpływowych osobach w każdym kraju we wszystkich dziedzinach społeczeństwa.

W JAKI SPOSOB ?

Podpisując Przyrzeczenie Ludzkości stajecie się nosicielami nadziei i pozwalacie :

Skonkretyzować mosty,
aby lepiej się poznać
i docenić

Realizować działania wspólne w różnych dziedzinach :

Humanitarnej- Edukacji- Środowiska- Międzyreligijnej- Sztuki- Kultury- Sportu- Przedsiębiorczości...

Przekazać wartości szacunku, odpowiedzialności, wzajemnej pomocy

Do kogo adresowane jest Przyrzeczenie Ludzkości ?

Do każdej osoby dobrej woli, której zależy
na budowaniu lepszego świata
.

Pour qui?
bottom of page