Prasa

Życie na planecie w Pokoju jest Nadzieją wszystkich istot ludzkich

Aby skonkretyzować to marzenie, w sposób swobodny je realizować, kobiety i mężczyźni powinni wydobyć z siebie to, co najlepsze i dać w służbie ludzkości.

 

Każda osoba jest bogata w doświadczenia duchowe, przynależność religijną, wiedzę naukową, przekonania filozoficzne. 

 

Bogactwo to pozwala na wymianę i prawdziwe dzielenie się, co stanowi źródło solidarności braterskiej i pokoju.

 

Skala konfliktów i cierpienia ludzkiego, szczegółnie dzieci, woła do świadomości zbiorowej.

 

W związku z tym, sygnatariusze odpowiedzialni za ten pakt angażują się, aby : 

 

  • Chronić wspólnie to, co żyje

  • Szanować wybór jednostki zaangażowanej na drodze realizacji 

  • Tworzyć mosty, przykładowe wartości aby kłaść podwaliny pod lepszy świat 

           

szanując wolność każdego.

DLACZEGO

 

?  

Od 30 lat, FIMB tworzy sieć na świecie i dostrzega, że więzy tworzone poprzez wspólną pracę scalają prawdziwą zgodę.

Ustanowienie Przyrzeczenie Ludzkości© opiera się na fundamentalnych wartościach życia, jakie każdy uznaje na swój własny sposób.

Przyrzeczenie jest zbudowane na zaangażowaniu moralnym i/lub czynnym w respektowaniu wolności każego.

 Akcje te mają poparcie u wszystkich sygnatariuszy, w FIMB i partnerach. 

W JAKIM CELU?

Zebranie maksimum podpisów pozwoli FIMB i jego partnerom na zabranie głosu przy wpływowych osobach w każdym kraju we wszystkich dziedzinach społeczeństwa.

W JAKI SPOSOB ?

Podpisując Przyrzeczenie Ludzkości stajecie się nosicielami nadziei i pozwalacie :

Skonkretyzować mosty,
aby lepiej się poznać
i docenić

Realizować działania wspólne w różnych dziedzinach :

Humanitarnej- Edukacji- Środowiska- Międzyreligijnej- Sztuki- Kultury- Sportu- Przedsiębiorczości...

Przekazać wartości szacunku, odpowiedzialności, wzajemnej pomocy

Do kogo adresowane jest Przyrzeczenie Ludzkości ?

Do każdej osoby dobrej woli, której zależy
na budowaniu lepszego świata
.